Imię: Nieznane Nazwisko: Jagodzińska

  • TAK
  • Kobieta
  • Jagodzińska
  • Pracowała (honorowo) w biurze Akcji Pomocy Przesiedleńcom w I-szej Dzielnicy (czerwiec 42r.).

  • działacze
  • Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. II

  • 86, s. 1