Imię: Fritz Nazwisko: Jachman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Fritz
  • Jachman
  • Jachmen
  • Zam. Świętojerska 18, kupiec. Sekcyjny 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 286,, 288]