Imię: Noemi Nazwisko: Judkowski

autorka książki ukończyła Politechnikę Warszawską, architekt, potem - w Kibucu Bohaterów Getta - grupa ok. 200 osób...

  • Z domu: Rozenstrauch
  • Wariant nazwiska: Zofia Rozenstrauch