Imię: Dawid Nazwisko: Ichowicz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Dawid
  • Ichowicz
  • Zam. Nowolipki 31. Kuśnierz. Starszy kontroler w 13-tce.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 280]