Imię: Zygmunt Nazwisko: Hurwicz (5)

 • (1, 2, 3, 4, 5) TAK
 • (1, 2, 3, 4, 5) Mężczyzna
 • (1) Zygmunt , (2) Zygmunt , (3) Zygmunt
 • (1) Hurwicz , (2) Hurwicz , (3) Hurwicz , (4) Hurwicz , (5) Hurwicz
 • (4) 1943-01-18
 • (3) 18-01-43
 • (4) Warszawa
 • (1, 2, 3, 4, 5) Brak informacji
 • (1)

  Zam. Sienna 25. luty41

  (2)

  radca , kierował Wydziałem Cmentarnym. W końcu lipca zabrany przez Niemców jako zakładnik z żoną i córką, puszczony po miesiącu. On ,żona i córka dostali numerki życia. Jesienią 42 mieszkał na Muranowskiej 42. 18 tycznia 43 z żoną ,córką i zięciem na Umschlagu

  (3)

  Zakładnik na Pawiaku; członek komitetu na Siennej - w prezydium; radca gminy - wywieziony 18-01-43; mógł się ocalić sam, ale nie chciał zostawić rodziny Tyszka: Radca - wydz. Cmentarny po Kaminerze

  (4)

  Członek Rady., mógł się ocalić, lecz nie czciał zostawiać swojej rodziny.

  (5)

  radca

  • (1) działacze
  • (2, 4, 5) Judenrat
  • (3) bogaci
 • (3)

  inne relacje: Iop2YV033/1216, Iop2YV033/2010, Iop2YV033/1161

 • (1)

  dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  (3)

  Gladsztern, Jakób; relacja

 • (1) [s., 1], (2) 109,132,134,181,197,210, (3) Iop2YV033/1216, Iop2YV033/2010, Iop2YV033/1161, (4) , str.97, (5) I, 197