Imię: Mejer Nazwisko: Hudes

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Mejer
 • Hudes
 • ok. 1934
 • pocz. marca 42r.
 • Warszawa
 • z Główna, zmarła z głodu na punkcie Dzika 19

 • uchodźcy, dzieci
 • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [28,, s., 27]