Imię: Nieznane Nazwisko: Hornsztejn

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Hornsztejn
  • We wrześniu 1940 r. był sekretarzem Judenratu. Wcześniej - pracował jako sekretarz w Ivriahu, w którym Kapłan był wiceprezesem /był jego podwładnym/.

  • urzędnicy
  • Kapłan, Chaim Aron, Scroll of Agony. The Warsaw Diary, transl. from Hebrew and ed. by A. I. Katsh

  • 180