Imię: Nieznane Nazwisko: Horenstein

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Horenstein
  • Kierownik Sekretariatu i Ekspedycji Gminy.

  • Judenrat
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 16]