Imię: Janusz Nazwisko: Hopensztat

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Janusz
  • Hopensztat
  • Zam. Żelazna 79, grupowy II Rejonu SP.-lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 276,, AAN-27,, s.15]