Imię: Nieznane Nazwisko: Hofman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Hofman
  • Właściciel szopu do którego został dopisany przez jednego z urzędników Urzędu Pracy , żydowski poeta Sztern na początku I szej akcji

  • Niemcy
  • s. 319