Imię: Mojżesz Icchok Nazwisko: Hoffman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Mojżesz Icchok
  • Hoffman
  • Zam. Plac Grzybowski 12, urzędnik. Kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 272]