Imię: Ludwik Nazwisko: Hirszfeld

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Ludwik
  • Hirszfeld
  • Profesor, przewodniczący Komisji Zdrowia, przechrzta.Uczestniczy razem z Adlerem w grupie dyskusyjnej.

  • Judenrat
  • Adler, Stanisław, ,