Imię: Nieznane Nazwisko: Hildebrand

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Hildebrand
  • brał udział w powstaniu w getcie warszawskim, uciekł z getta w nocy 7/8 maja 43 roku, po wojnie w USA

  • wokół autora
  • Rudnicki, Jerzy, relacja 301-5556