Imię: Ksawery Karol Nazwisko: Herszfinkiel

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Ksawery Karol
  • Herszfinkiel
  • Zam. Orla 4, inżynier. Funkcjonariusz 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 266]