Imię: Nieznane Nazwisko: Herman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Herman
  • koniec VI 43
  • Warszawa
  • W czasie powstania na Swiętojerskiej był schron Hermana. Urywali się tam ludzie, także Herman z siostrą

  • wokół autora
  • 22,34