Imię: Nieznane Nazwisko: Hendel

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Hendel
  • Podobno lwowianin. Przed wojną pracował w PP, oficer do 1935 roku. Wydalony stamtąd, pracował dla branży filmowej. Właściciel jedynego auta w getcie (to właściwie auto policyjne). Z-ca komendanta SP. Łącznik między Gminą a Gestapo. Dyktator, decyduje o posunięciach personalnyvh gminy. Ubocznie trudni się "interwencjami", za które każe sobie drogo płacić.

  • policja żydowska, kolaboracja
  • prawdopod. kwiecień 41r.

  • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 259,, AAN-27,, s.2]