Imię: Małka Nazwisko: Helfgot

  • TAK
  • Kobieta
  • Małka
  • Helfgot
  • ok. 1911
  • z Warszawy, mieszkała na punkcie Dzika 19, na pocz. marca 42r. skierowana do szpitala

  • uchodźcy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 27]