Imię: Izaak Nazwisko: Hecht

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Izaak
  • Hecht
  • Zam. Ogrodowa 1. Technik włókienniczy. Starszy kontroler w 13-tce.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 253]