Imię: Jan Nazwisko: Haytler

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jan
  • Haytler
  • Zam. Biała 3. Doktor praw. Z-ca kierownika Wydz. Dochodzeń w 13-tce.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 252]