Imię: Leon Nazwisko: Haus

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Leon
  • Haus
  • Zam. Dzielna 5, właściciel fabryki kapeluszy. Kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 251]