Imię: Abraham Wolf Nazwisko: Hasman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Abraham Wolf
  • Hasman
  • Zam. Ogrodowa 29, technik dentystyczny. Grupowy II rejonu SP -lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 249,, AAN-27,, s.15]