Imię: Henryk Nazwisko: Hartglas

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Henryk
  • Hartglas
  • Brat adwokata Hartglasa, lat ok. 50-55. Wielokrotnie denuncjował na gestapo, podejrzenie, że jest stałym agentem.-wrzes.40

  • kolaboracja
  • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 248]