Imię: Paweł Nazwisko: Harmuszko

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Paweł
 • Harmuszko
 • 1905-11-17
 • Nowosiołki
 • Spoza Warszawy
 • Łosośna pod Grodnem
 • Polak
 • Chłop, opiekował się m.in. rodziną dr Emanuela Ringelbluma.
  Paweł Harmuszko, chłop spod Grodna, pomagał wielu Żydom urządzić się po aryjskiej stronie w Warszawie. Jeździł przez dłuższy czas z Grodna do Warszawy, przewożąc Żydów uciekających przed zagładą. Zamożnych ratował za pieniądze, niezamożnych przewoził bezpłatnie i wspierał ich jeszcze ze swoich zarobków. Podczas swego dłuższego pobytu w Warszawie pomógł młodzieży żydowskiej nawiązać łączność z partyzantką,byłych żołnierzy-Żydów kontaktował z odpowiednimi organizacjami wojskowymi, pomógł urządzać znajomych Żydów po aryjskiej stronie. Starał się o papiery aryjskie, wyszukiwał mieszkania, przenosił rzeczy z getta.
  Pomagał także dotrzeć do Warszawy Żydom z Lublina i z Lidy.
  Wyniósł z getta warszawskiego synka dr E. Ringelbluma. Wyprowadził z getta także Emka Putermana i jego bratanka.

 • działania Polaków, pomoc
 • inna pomoc, pomoc długotrwała, pomoc finansowa, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, poza Warszawą, znajomi
 • Ringelblum ukrywa pełne nazwisko Pawła Harmuszko, używa kryptonimu „Gaweł H.”

 • Relacja Szymona Datnera w „Ten jest z ojczyzny mojej”.
  W źródle podano, że ul. Górskiego znajdowała się na Żoliborzu.

 • 544-550