Imię: Benjamin Nazwisko: Hanna

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Benjamin
 • Hanna
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Aleja na Skarpie
 • Złota, Sienna
 • Żyd
 • dobry
 • wyższe
 • inna, w mieszkaniu
 • inne
 • inne zagrożenie
 • Brat Zofii Breskin. Inżynier budownictwa. Ukończył Politechnikę Waszawską. Ukrywał się wraz z siostrą po akcji wysiedleńczej po stronie aryjskiej.

 • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc
 • inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa, pomoc od Żydów