Imię: Jan Nazwisko: Handelsman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jan
  • Handelsman
  • Podobwodowy III rejonu SP -lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 246,, AAN-27,, s.4]