Imię: Marian Nazwisko: Handel

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Marian
  • Handel
  • Komendant SP -lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 245,, AAN-27,, s.18]