Imię: Nieznane Nazwisko: Hagen

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Hagen
  • Niemiecki lekarz. 27 stycznia 42r. dokonał inspekcji aresztu przy Gęsiej i nakazał, by więźniowie chorzy fizycznie bądź psychicznie składali podania z prośbą o zmianę kary.

  • Niemcy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 41]