Imię: Leon Nazwisko: Guz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Leon
  • Guz
  • 1914-10-12
  • matka zmarła w 38, miał dwóch braci. Jeden, Szymon zmarł na początku wojny. Ojciec bezrobotny. Jesienią 39 Leon pracował w składzie futer, handlował nimi dzięki czemu nieźle mu się powodziło. W grudniu 39 ożenił się z Alicją. Wiosną 41 wyjechał do teściów do Mińska Maz. Pracował na placówkach na stacji kolejowej, potem w niemieckimCzerwonym Krzyżu. W czasie akcji wysiedleńczej w Mińsku w sierpniu 42 uciekł z placu transportowego , przyłączył się do placówki Kopernik. Od początku września na placówce w fabryce Rudzkiego, razem z żoną. Od 27 stycznia 43 na Targowej 64 do wyzwolenia

  • autor
  • autor pamiętnika

  • Guz, Leon, Targowa 64. Dziennik 27 I 1943 - 11 IX 1944