Imię: Jakub Nazwisko: Grynszpan

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jakub
  • Grynszpan
  • w roli Welwla w „Di mazedyke chasene”, partenr r. Cukier - w roli Janka Cygana w „Wiejskiej dziewczynie” w roli amanta Sydneja Brauna w „Komediantce”, e beneficie RC w roli Lejzora w „Rywkełe dem rebns” - pierwszorządny amant, wybija się na czoło zespołu, ładny, melodyjny głos w farkojfte Neszumes - w roli MAksa jako amant Welwel w Icyk Szołtyk w Di Inge rebecn Na uroczystości rocznicowej w Eldorado - 17-12-41 w Dziecku ulicy jako Szmulek gazetnik

  • twórcy
  • nr 6/3,15/3, 29/3,39/3,81 og,98/3, III 10/2