Imię: Nieznane Nazwisko: Grynberg

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Grynberg
  • sekcyjny Gminy, prowadził transport koni z Warszawy do Siedlec, aresztowany na kilka tygodni wskutek donosu.

  • urzędnicy
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 91