Imię: Nieznane Nazwisko: Gruzel

  • TAK
  • Kobieta
  • Gruzel
  • Polka, gospodyni domu przy Orlej 6. Przechowywała Żydów za pieniądze Komitetu Koordynacyjnego. Wielokrotnie nalega na Władkę, by ich zabrała - boi się o życie.

  • Polacy
  • str. 290