Imię: Szylem Nazwisko: Grosman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Szylem
  • Grosman
  • Zam. Franciszkańska 30, elektrotechnik, kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 227]