Imię: Nieznane Nazwisko: Grosman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Grosman
  • Werkschutz w fabryce szczotek, ocalał gdy Niemcy wykryli schron Cederbauma, potem byli z żoną w schronie Hermana. Żonę zabrali Niemcy, Grosman ukrywał się przez pewien czas w czerwcu z Goldmanem i jego bratem w pobliżu schronu Hermana. Wyszedł kanałami 3-4 lipca 43

  • wokół autora
  • 21,30,32,33,34...