Imię: Nieznane Nazwisko: Grodzieński

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Grodzieński
  • styczeń 43
  • adwokat, radca do spraw personalnych Gminy. W końcu lipca 42 uwięziony z żoną jako zakładnik, wypuszczony po miesiącu. Należał do głównej komisji zatwierdzającej listy z nazwiskami osób które miały dostać numerki życia .Jesienią 42 mieszkał na Muranowskiej 42. Wywieziony z rodziną w styczniu 43

  • Judenrat, inteligencja
  • 131,132,181