Imię: Josek Nazwisko: Grinblat

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Josek
  • Grinblat
  • Zam. Solna 14, biuralista. Sekcyjny 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 224]