Imię: Adam Nazwisko: Greifenberg

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Adam
  • Greifenberg
  • Zam. Sienna 38.-luty41

  • działacze
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 1]