Imię: Eugeniusz Nazwisko: Grasberg

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Eugeniusz
  • Grasberg
  • współkierownik Wydziału Mąki i Chleba, przyjaciel Stefana Chaskielewicza, dzięki jego interwencji Stefanowi udało się uratować matkę wpisując ją na listę piekarzy

  • urzędnicy
  • 17