Imię: Jerzy Nazwisko: Graff

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jerzy
  • Graff
  • Przew. Wydz. Aprowizacyjnego Gminy [razem z Gepnerem??]. w 39 lub 40r. mieszkał przy Grzybowskiej 9, kupiec.

  • Judenrat, handel
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 51]