Imię: Nieznane Nazwisko: Graf

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Graf
  • radca Judenratu; prezes kupców włókienniczych

  • handel, urzędnicy
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 105; 267