Imię: Henryk Nazwisko: Grabowski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Henryk
  • Grabowski
  • polski harcerz, wysłany z Warszawy do Wilna dla nawiązania kontaktów z tamtejszym ruchem młodzieżowym, współdziałał z organizacjami żydowskimi, przywiózł wiadomości o rzeziach Żydów w Wilnie (wspomina o jego misji I. Cukierman)

  • Polacy
  • 152-153