Imię: Dawid Nazwisko: Gotzel

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Dawid
  • Gotzel
  • Zam. Elektoralna 32. Korespondent. Kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 221]