Imię: państwo Nazwisko: Gościńscy

 • NIE
 • Kobieta
 • państwo
 • Gościńscy
 • Brak informacji
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Poznańska
 • Polak
 • w mieszkaniu
 • Znajomi Estery Chany (Stefanii) i Jakuba Kafermanów. Wiosną 1942 r. przyjęli do siebie Esterę, po jej wyjściu z getta. Załatwili jej dokumenty na fałszywe nazwisko i ułatwili wyjazd z Warszawy.

 • w getcie
 • działania Polaków, pomoc
 • inna pomoc, pomoc lokalowa, znajomi