Imię: Nieznane Nazwisko: Gortowski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Gortowski
  • Członek Sonderdienstu. Eskortował grupę 16 Żydów (aresztowanych w związku ze sprawą futer - przemyt, usiłowanie sprzedaży itp) z aresztu na Gęsiej do Treblinki.

  • Niemcy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 46]