Imię: Icchok Nazwisko: Górski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Icchok
  • Górski
  • Zam. Leszno 27. buchalter. Kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 223]