Imię: Nieznane Nazwisko: Górny

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Górny
  • w zarządzie szopu Hofmana

  • przedsiębiorcy
  • Hirschberg - Gombińska, Stanisława, relacja 301-4068