Imię: Czesław Nazwisko: Górecki

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Czesław
  • Górecki
  • Przed wojną prawdop. dyrektor w Min. Przemysłu i Handlu. Obecnie komisarz firm żydowskich z ramienia władz niemieckich. ścisłe kontakty z Niemcami.-marzec41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 222]