Imię: Jakub Nazwisko: Gołubczyk

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jakub
  • Gołubczyk
  • Niebezpieczny kapuś. Na przełomie 41 i 42r. przez 5 mc był więziony na Daniłowiczowskiej (już Niemcom niepotrzebny), na pocz. lutego przeniesiony na Gęsią.

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 43]