Imię: Bajla Nazwisko: Goldzac

  • TAK
  • Kobieta
  • Bajla
  • Goldzac
  • Osadzona na Gęsiej, sądzona 30-03-42, wyrok śmierci.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 46]