Imię: Nieznane Nazwisko: Goldwasser

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Goldwasser
  • pracował w Wydziale Prawnym Gminy w sierpniu 42

  • Judenrat
  • 115