Imię: Stanisław Nazwisko: Goldstein

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Stanisław
  • Goldstein
  • Adwokat, Policjant żyd. -kwiec.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 218]